حمل محموله صادراتی گوگرد گرانوله عدسی (کیسه جامبو) بارگیری بصورت حمل یکسره از پای کشتی

(حمل ترکیبی از جزیره لاون به گمرک زاهدان بوسیله بارج و کامیون)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.