پروژه حمل گوگرد از شرکت پلایش نفت لاون به گمرکات کشور

پروژه حمل گوگرد از شرکت پلایش نفت لاون به گمرکات کشور

حمل محموله صادراتی گوگرد گرانوله عدسی (کیسه جامبو) بارگیری بصورت حمل یکسره از پای کشتی (حمل ترکیبی از جزیره لاون به گمرک زاهدان بوسیله بارج و ...
پروژه حمل دریایی و حمل محمولات شرکت ایران خودرو

پروژه حمل دریایی و حمل محمولات شرکت ایران خودرو

حمل دریایی محمولات شرکت ایران خودرو (ساپکو)از بنادر کشور چین به بندر شهید رجائی بصورت کانتینری ...
پروژه حمل دریایی محمولات رول ورق گالوانیزه

پروژه حمل دریایی محمولات رول ورق گالوانیزه

حمل دریایی از بنادر چین به بندر شهید رجائی بصورت ...
پروژه حمل قطعات منفصله کامیون و خودرو

پروژه حمل قطعات منفصله کامیون و خودرو

حمل تعداد 4000کانتینر از بندرعباس به تهران به شرکت سایپا دیزل و زامیاد ورود و خروج ...
پروژه حمل ۳۰۰۰کشنده کامیون دانگ فنگ

پروژه حمل ۳۰۰۰کشنده کامیون دانگ فنگ

انجام کلیه امور کشندهای وارداتی شرکت سایپا دریزل و خروج از اسکله شهید رجائی و دپوکامیون ها PDIدر محوطه ...