متروکه شدن ۶ هزار کانتینر کالا در گمرک شهید رجایی بندرعباس

ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: در سال ۹۹ حدود ۶ هزار و ۴۰۰ کانتینر کالا در حال انجام تشریفات متروکه شدن و تحویل به سازمان اموال تملیکی است.

ابوالفضل اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت کالای متروکه در بندر شهیدرجایی و گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ تعداد ۶۲ هزار و ۱۳۹ ردیف (کانتینر) موضوع تعداد ۱۷ هزار قبض انبار به وزن ۸۵۴ میلیون تن بوده است.
مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس افزود: بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۰۰ کانتینر مروبط به سال ۹۶، بیش از ۲۷ هزار و ۸۸۰ کانتینر برای سال ۹۷ و حدود ۲۱ هزار کانتینر نیز سال ۹۸ متروکه شد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان تاکید کرد: از فهرست فوق بالغ بر ۱۳ هزار و ۵ قبض انبار در حین انجام تشریفات متروکه شدن توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص و از بندر شهیدرجایی خارج شده است.
وی ادامه داد: از تعداد ۳۹۹۵ قبض انبار باقیمانده تعداد ۲۸۵۸ قبض انبار تشریفات متروکه شدن آن در گمرک به اتمام رسیده و کالا تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. همچنین ۱۱۳۷ قبض انبار در جریان تشریفات تکمیلی متروکه هستند که بالغ بر ۱۹۹۴ اظهارنامه متروکه مربوط به سال ۹۶ بوده که از این میزان ۱۵۴۴ قبض انبار به سازمان اموال تملیکی ارسال شده و ۴۵۰ مورد آن در جریان تشریفات متروکه است.

اکبرپور در مورد سال ۹۷ نیز گفت: ۱۱۹۹ اظهارنامه متروکه به ثبت رسیده که ۸۶۷ اظهارنامه به اموال تملیکی ارسال شده و ۳۳۲ اظهارنامه نیز در جریان تشریفات متروکه هستند.
در سال ۹۸ نیز ۸۰۲ مورد اظهارنامه متروکه وجود داشت که ۴۴۷  اظهارنامه به سازمان اموال تملیکی ارسال شد و ۳۵۵ اظهارنامه نیز در جریان تشریفات متروکه قرار دارد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان در مورد کانتینرهای متروکه سال ۹۹ نیز عنوان کرد: کل کانتینرهای سال گذشته شامل ۱۹ هزار و ۴۲۸ ردیف (کانتینر) بوده که از این تعداد در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار و ۴۱ کانتینر در حین انجام تشریفات متروکه، توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص و از بندر شهیدرجایی هرمزگان خارج شده است، برای تعداد ۶۳۸۸ کانتینر به تعداد ۱۲۳۰ اظهارنامه تنظیم شده است که تشریفات متروکه شدن آن در جریان قرار دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.